חישובי כמויות
אלון קפילי - חישובי כמויות לבניין

אלונים - מתמחים בחישובי כמויות לעבודות בניה, עבודות גמר ופיתוח.
חישובי כמויות לקבלנים
ליווי פרוייקטים בביצוע
ליווי פרוייקטים בביצוע כולל הגשת כל חישובי הכמויות מגובים בתוכניות רלוונטיות לפיקוח מדי חודש בחודשו,
אישור הכמויות מול הפיקוח עד לאישור החשבון החודשי.

בניית תיק חריגים
בניית תיק חריגים מגובה בניתוחי מחירים רלוונטיים לעבודה, תוכניות וחישובי כמויות לכל סעיף וסעיף.

חשבון סופי
עריכת חשבון סופי תוך בדיקה מקיפה לכל סעיפי החוזה והעבודות הנוספות.

מכרזים
בדיקת כמויות שלד וגמר בתהליך הגשת מכרזים, בזמינות גבוהה מאד.