חישובי כמויות
אלון קפילי - חישובי כמויות לבניין

אלונים - מתמחים בחישובי כמויות לעבודות בניה, עבודות גמר ופיתוח.
​חישובי כמויות ליזמים
כמה יעלה החלום שלך?

- בניית אומדן עלויות ומשך ביצוע ע"פ תכנון.
- בדיקת תוכניות מיפרט וכתב הכמויות בטרם ביצוע.


ליווי הפרוייקט במהלך הביצוע בדיקת החשבונות בטרם תשלום.